HÀNG HÓA VÀ CÁC CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY

 • Trừ khi có các thỏa thuận khác, hàng hóa là hàng mới 100%, được sản xuất tại Công ty TNHH Kim Khí Nam Cường.
 • Công ty TNHH Kim Khí Nam Cường bảo hành thành phần hóa học trọn đời sản phẩm theo tiêu chuẩn hàng SUS 304, chất lượng SUS 304 theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và bảo hành 10 năm không rỉ cho sản phẩm kể từ ngày giao hàng cho khách hàng, căn cứ vào Biên bản giao nhận hàng hóa.
 • Đối với hàng 201, Công ty bảo đảm chất lượng như cam kết công bố với các cơ quan hữu quan.
 • Sản phẩm của Công ty sẽ không được bảo hành nếu việc lưu kho hoặc/ và bốc, xếp vận chuyển hoặc/ và gia công, lắp đặt, sử dụng hoặc/và bảo dưỡng sản phẩm được cho là không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng hoặc/và thuộc một trong những trường hợp sau:
  • Bị phá hoại hoặc/và được cho là hành vi cố tình phá hoại.
  • Áp dụng sai qui trình làm sạch, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.
  • Sử dụng chất làm sạch không đúng chỉ dẫn hoặc/và sai qui cách, liều lượng, nồng độ.
  • Sử dụng sản phẩm không đúng mục đích.
  • Không có cơ sở xác định nguồn gốc hàng hóa là của Công ty sản xuất/phân phối.