THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA INOX 201 ( J1 )

 

Kí hiệu mác thép

Thành phần hóa học (%)

Ni

Cr

Mn

Si

C

P

S

Cu

 J1

≤2.0

10.5-17.0

8-13.5

<1.2

<0.2

<0.2

<0.2

≤1.5

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA INOX 304

 

Kí hiệu mác thép

Thành phần hóa học (%)

Ni

Cr

Mn

Si

C

P

S

N

SUS 304

8.0-10.5

18.0-20.0

≤2.0

<0.75

<0.07

<0.045

<0.03

≤1.0