CUỘN CÁN NGUỘI THÉP KHÔNG GỈ INOX

  • Khổ rộng: 600mm đến 1219mm
  • Độ dày: 0.3mm - 3mm
  • Bề mặt: 2B - NO4
  • Chất lượng: tiêu chuẩn ASTM A 240/480
Call Now Button